creatief leven, de artjournal coach, kunstenaarsafspraak, coach steenwijk

Opkomen voor jezelf en excuses maken

Wat een oudergesprek op school wel niet te weeg kan brengen. De aanleiding van een ritje Amsterdam en een bezoek aan het scheepvaartmuseum. Amy kan goed lezen, haar woordenschat is groot en juf wilde kijken of haar niveau verbetert was. En omdat de leestest ging over de Verenigde Oost-Indische Compagnie, waar ze nog nooit...

Scroll to top